2020 – Mazda Design zmienia formułę

15.5.2020

Mazda Design Experience

Po 10 latach konkurs projektowy Mazda Design zyskuje nową formułę i nową nazwę – Mazda Design Experience. Tym krokiem japońska marka chce w Polsce nawiązać jeszcze głębsze relacje z młodymi projektantami i skuteczniej promować ich innowacyjne projekty. Jakie zmiany czekają przyszłych uczestników konkursu Mazdy?

Przez ponad dekadę trwania konkursu Mazda Design znajomość pojęcia „design” w Polsce stała się zdecydowanie bardziej powszechna. Na obecnym etapie nie rozmawiamy już o tym, czym jest design – lecz jaki jest, albo jaki być powinien, co wyróżnia dobry design. Swój udział w tym procesie miała również Mazda i jej edukacyjne projekty.

W ciągu dekady zmieniła się również formuła samego konkursu, który stał się bardziej profesjonalny i ekspercki, a ogłaszane zadania  zaczęły odpowiadać na ważne projektowe wyzwania współczesności.

Celem na przyszłość jest z jednej strony dłuższa i pogłębiona praca z młodymi projektantami, nawiązanie z nimi silniejszej i trwałej relacji, z drugiej – skupienie nie tylko na projektowych, ale również materialnych efektach konkursu.

Idea „mistrzostwa” jest bardzo ważna dla Mazdy, a jej najgłębszym wcieleniem jest rola Takumi, czyli mistrzów rzemiosła, którzy dzięki dziesiątkom lat doświadczenia potrafią z nieosiągalną dla maszyn precyzją tworzyć poruszające bryły samochodów – mówi o idei nowej konkursowej formuły Szymon Sołtysik PR Manager Mazda Motor Poland. – W tę ideę wpisana jest także potrzeba przekazywania wiedzy i jej zdobywania. Marce Mazda zależy na kontynuowaniu tej drogi i kultywowaniu pracy ludzkich rąk, dzięki której projektanci tworzą obiekty naznaczone duszą ich twórców.

Z tej potrzeby rodzą się nowe założenia i cele konkursu Mazda Design. Intencją Mazdy jest nawiązanie głębszych niż dotychczas relacji z projektantami, którzy wyznają takie same wartości, którzy wierzą, że „mniej znaczy więcej”, doceniają precyzję i kunszt pracy projektanta, stawiają na nowatorskie i bezkompromisowe rozwiązania tworzone na miarę człowieka i jego potrzeb. Aby dzielić się doświadczeniem i wiedzą w tej dziedzinie – w 2020 roku marka zastępuje dawną formułę konkursu nowym projektem – Mazda Design Experience.  

To projekt, który umożliwi większą integrację pomiędzy jurorami konkursu a projektantami biorącymi w nim udział, a także wymianę pomysłów oraz idei pomiędzy samymi uczestnikami. W nowej formule akcent będzie postawiony na wiedzę i umiejętności przekazywane przez jurorów konkursu – którzy staną się również mentorami młodych projektantów – oraz na doświadczenie, którym może podzielić się sama Mazda i jej projektanci. Ważny też będzie końcowy efekt prac projektowych, możliwości ich realizacji i szeroka promocja nowych rozwiązań młodych twórców. 

Temat pierwszej edycji Mazda Design Experience 2020/21 zostanie ogłoszony pod koniec maja podczas Łódź Design Festival 2020 i wtedy też rozpocznie się nabór zgłoszeń. Do końca 2020 roku jury wybierze grupę projektantów, z którymi będzie dalej pracować. Ostatecznym efektem tej pracy będą projekty na zadany temat oraz prototypy stworzone przez uczestników.

Pojęcie mistrzostwa jest jednym z filarów marki Mazda, jest elementem który wyróżnia naszą filozofię projektowania spośród wszystkich producentów – podkreśla Szymon Sołtysik. – Dlatego chcemy się dzielić naszym bogatym doświadczeniem z innymi, zwłaszcza z tymi którzy są na początku swojej drogi. Jesteśmy przekonani, że młodzi projektanci mogą wynieść wiele korzyści z pracy z uznanymi jurorami oraz ludźmi którzy przez te wszystkie lata tworzyli projekt Mazda Design. Uczestnicy Mazda Design Experience z jednej strony będą się uczyć nowego podejścia do projektowania, będą czerpać inspirację od najlepszych projektantów w swoich dziedzinach, z drugiej strony będą natomiast doskonalić swój projekt i osiągać w swojej pracy mistrzostwo.”

Jedocześnie w 2020 r. Mazda nadal będzie mecenasem przyznawanej od 3 lat nagrody Mazda Design Award dla najciekawszego zrealizowanego projektu w dziedzinie polskiego designu. Nie ulegną zmianie zasady wyłaniania laureata (nominacje zgłaszają wyłącznie jurorzy Mazda Design) oraz wysokość nagrody – 50 tys. zł. Zmieni się jedynie termin przyznawania MDA, która od teraz będzie ogłaszana nie w połowie roku, ale pod jego koniec. Pozwoli to jurorom wziąć pod uwagę większą liczbę realizacji z danego roku i dwóch lat poprzedzających. Wszystkie informacje i szczegóły dotyczące rozwoju i zasad nowego projektu będą pojawiać się na stronie www.mazdadesign  i na facebookowym profilu https://www.facebook.com/konkursmazdadesign/.