Alek Rokosz

1.2.2021

Mazda Design Experience

Przedstawiamy finalistów I etapu konkursu Mazda Design Experience 2020/21

Absolwent Architektury na  ENSA Paris Val-de-Seine. W swoim pracach łączy architekturę i sztukę z analizą zjawisk i procesów społecznych, naukowych, historycznych i popkulturowych. Jest zdania, że projektowanie polega na opowiadaniu historii – a najlepsze projekty to te, które zawierają w sobie pierwiastek sentymentu.

Ze szczególną uwagą traktuje moment, gdy abstrakcyjna idea zostaje przeniesiona na wizualną reprezentację, konkretną formę, co wyraża się w zainteresowaniu szeroko pojętą komunikacją projektową. Stworzone przez Aleksandra Rokosza projekty są głęboko przemyślane, wieloznaczne, a zarazem bardzo poetyckie i efektowne.

Alek Rokosz – „Uważam, że projektowanie jest synonimem opowiadania historii. Najlepsze projekty to takie, w wyniku których powstaje sentymentalna więź z finalnym produktem. Dla mnie wizualne przedstawienie abstrakcyjnego pomysłu zarówno w formie graficznej, jak i fizycznej jest jednym z najbardziej ekscytujących wyzwań podczas procesu projektowania. Dlatego komunikacja projektowa jest jednym z moich głównych zainteresowań.”

www.alekrokosz.com