Konkurs Mazda Design 2018

Tegoroczna edycja konkursu Mazda Design organizowana jest pod hasłem „reVISION”. To rewizja sposobu myślenia o współczesnym designie – poszukiwanie nowych znaczeń, czerpanie z odczytywanej na nowo tradycji, łączenie historycznych i nowatorskich metod tworzenia. To między innymi powrót do niektórych elementów tradycyjnych technik produkcji oraz połączenie odradzającego się rzemiosła z nowoczesnymi technologiami.

Właśnie tak pracują projektanci Mazdy, którzy oprócz zgodności z zasadami filozofii KODO oraz idei JINBA ITTAI, często wprost nawiązują do historii japońskiego rzemiosła. Konkursowe projekty mają w tym roku też dodatkową inspirację – to nowy koncepcyjny model Mazdy: Mazda VISION COUPE, uznany przez jury 33. edycji Festival Automobile International za najpiękniejszy samochód koncepcyjny świata.

Zasady konkursu

Konkurs Mazda Design 2018 trwa od 5 marca 2018 r. godz. 12:00 do 1 maja 2018r. godz. 23:59 i polega na stworzeniu oryginalnej pracy w jednej z trzech kategorii:

  • CZŁOWIEK – osobisty środek transportu,
  • PRZESTRZEŃ – garaż dla modelu Mazda VISION COUPE,
  • ZNAK – znak (logo) lub plakat promujący ideę „wykonane ręcznie” lub „w znaczącym stopniu z wykorzystaniem pracy rąk”.

W ocenie prac będą brane pod uwagę:

  • Zgodność z tematem Konkursu i zadaniami postawionymi w każdej z kategorii,
  • Kreatywność i innowacyjność projektu,
  • Pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
  • Wrażliwość i wartość estetyczna projektu,
  • Nawiązanie do zasad filozofii projektowania KODO.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie studenci i absolwenci kierunków projektowych, artystycznych i technicznych.

W konkursie mogą brać udział zespoły, pod warunkiem, że praca zostanie zgłoszona przez jednego uczestnika – Lidera zespołu, natomiast pozostali jego członkowie dołączą skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia, które można pobrać z Formularza zgłoszeniowego na stronie www.mazdadesign.pl.

W Konkursie nie mogą być zgłaszane prace, które były już wcześniej zgłaszane lub nagradzane w innych konkursach.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie poprzez stronę internetową www.mazdadesign.pl.

Kategorie

W tym roku przyjmujemy zgłoszenia konkursowe w trzech kategoriach:

Człowiek Człowiek

Jednym z wyzwań współczesności, w związku z rozwojem wielkich metropolii, staje się sposób wygodnego przemieszczania się w przestrzeni miejskiej. Rola człowieka w tym procesie jest sukcesywnie umniejszana – technologia wyklucza nas z udziału w podróży, odbiera nam przyjemność z bycia mobilnym. Zadanie w kategorii Człowiek to rewizja relacji człowiek – pojazd, polega na stworzeniu projektu osobistego środka transportu (MJO – mobilnej jednostki osobistej) przeznaczonego do samodzielnego poruszania się po mieście. Obiekt może być napędzany siłą mięśni, energią odnawialną albo innego rodzaju napędem. Projekt pojazdu powinien nawiązywać do zasad stylistyki KODO, a jego konstrukcja – stanowić połączenie naturalnych i nowoczesnych materiałów. Punktem wyjścia – tak jak we wszystkich projektach Mazdy – ma być człowiek, jego ciało, potrzeby, sposób odczuwania przyjemności i doznawania piękna.

Przestrzeń Przestrzeń

Współcześnie architekci poszukują nowych rozwiązań przestrzennych, takich które pozwolą nam połączyć maksymalną ergonomię użytkowania (wynikającą m.in. z ogromnego zagęszczenia miast), z zastosowaniem nowych rozwiązań estetycznych. Celem tej kategorii jest nowa interpretacja estetyki tradycyjnego garażu oraz jego funkcjonowania w przestrzeni miejskiej. Zadanie polega na zaprojektowaniu garażu (jego zewnętrznej bryły), który będzie stanowił idealne dopełnienie modelu koncepcyjnego – Mazda VISION COUPE. To samochód jednocześnie futurystyczny i bardzo tradycyjny w swoim kształcie. Projekt garażu ma zaakcentować nowoczesność tego modelu, jego minimalistyczne piękno, wyrafinowaną prostotę oraz niezwykłą grę świateł na karoserii. Należy wziąć pod uwagę, w jaki sposób projektowany obiekt ma funkcjonować w otaczającej przestrzeni.

Znak Znak

Paradoksalnie jednym ze skutków intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii oraz masowości produkcji stało się poszukiwanie tego, co indywidualne, wyjątkowe, spersonalizowane, przedmiotów, na których twórcy odcisnęli swoje autorskie, indywidualne piętno. Efektem tego trendu jest odrodzenie się mistrzowskiego rzemiosła oraz wzrastająca popularność tradycyjnych technik przemysłowych i rękodzielniczych. Obecnie zyskują one często nowy charakter i łączone są z nowymi technologiami. Najnowsze osiągnięcia techniki nie zastępują pracy ludzkich rąk, lecz ją wzbogacają.

Zadanie w tej kategorii polega na zaprojektowaniu uniwersalnego znaku promocyjnego (logo) lub plakatu promującego ideę: „przedmiotu wykonanego ręcznie” (hand made) lub „w znaczącym stopniu z wykorzystaniem pracy rąk” (hand touch).

  • znak powinien być graficzną formą „certyfikatu” który w jednoznaczny sposób będzie oznaczał i promował przedmioty o indywidualnym, autorskim charakterze, wykonane ręcznie lub w znaczącym stopniu ręcznie;
  • plakat powinien nawiązywać do idei odradzania się rzemiosła i tradycyjnych technik przemysłowych oraz czytelnie i oryginalnie promować wartość jaką jest współczesne rękodzieło.

Nagrody

Nagrody

W każdej z trzech kategorii autor najlepszej pracy otrzyma PIERWSZĄ NAGRODĘ w wysokości 10.000,- PLN, a jeden z trzech zwycięskich projektów zdobędzie także tytuł GRAND PRIX i dodatkowe 5.000,- PLN.

Dodatkowo Jury może przyznać wyróżnienia specjalne, a Organizator wyróżnić wybrane prace prezentacją podczas wystawy pokonkursowej.

Szczegółowe informacje dotyczące nagród znajdują się w REGULAMINIE.

Terminy

Przyjmowanie zgłoszeń

Przyjmowanie zgłoszeń

Prace można zgłaszać od 5 marca 2018 r.

5 marca 2018
Zamknięcie listy zgłoszeń

Zamknięcie listy zgłoszeń

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń 1 maja 2018 r. Prace zgłoszone po tym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę przez jury konkursu.

1 maja 2018
Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej 19 maja 2018 r.

19 maja 2018
Wręczenie nagród

Wręczenie nagród

26 maja 2018 r. - nagrodzenie zwycięzców konkursu i ogłoszenie laureata nagrody Mazda Design Award 2018.

26 maja 2018