Loading...
TYLKO W WYPADKU UMIESZCZENIA W PORTFOLIO PRAC, KTÓRE MAJĄ WSPÓŁAUTORÓW
Pobierz, podpisz, zeskanuj i dołącz oświadczenie
Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
* Pola wymagane