Kategorie

Człowiek

Ta kategoria wymaga głębszego namysłu nad interakcją pomiędzy człowiekiem a rzeczami codziennego użytku, które w coraz większym stopniu definiują jakość naszego życia i poczucie piękna. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu rzeczy osobistej (istniejącej współcześnie lub takiej, która dopiero zostanie wymyślona) – akcesoriów, elementów garderoby, biżuterii, urządzeń i drobnych sprzętów, które w 2037 będą bezpośrednio towarzyszyć nam w całodziennej aktywności. Zaprojektowany przedmiot ma wnosić nową jakość do codziennego życia i na nowo określać stosunek pomiędzy człowiekiem a światem zewnętrznym.

Przestrzeń

Bardzo prawdopodobne, że w 2037 roku właśnie we wnętrzu samochodu będzie się toczyć duża część naszego życia, dlatego w tej kategorii zadanie polega na stworzeniu koncepcji wnętrza Mazdy niedalekiej przyszłości. Funkcje tego wnętrza, jego kształt, wyposażenie, forma zależą od tego, jak projektant wyobraża sobie potrzeby, wygodę i poczucie piękna człowieka w 2037 roku. Ta kategoria zwraca uwagę na nasze otoczenie w skali mikro, czyli przestrzeń osobistą, którą każdy postrzega inaczej, wedle własnych potrzeb.

Znak

Żyjemy w świecie znaków, których funkcja i znaczenie stale wzrasta. Także za pomocą znaków kontaktujemy się z maszynami. Dlatego zadaniem uczestnika jest zaprojektowanie nowego, skończonego systemu znaków graficznych – od 3 do 10 znaków – za pomocą których np. poprzez smartfon, tablet czy ekran na desce rozdzielczej będziemy kontaktować się w 2037 roku ze swoim środkiem transportu. Znaki mają być nie tylko funkcjonalne, ale i estetyczne tak, aby mogły opanować wyobraźnię i stać się naturalnym medium kontaktu z maszyną. Ważne też, aby odpowiadały wybranym tendencjom w dziedzinie rozwoju mobilności i technik komunikowania się.